مراحل شستشوی فرش در قالیشویی باباکوهی شیراز

مراحل شستشوی اصولی و مذهبی فرش مطابق با شرع مقدس اسلام در قالیشویی باباکوهی (پارس اعلاء) شیراز به شرح زیر می باشد :