5- شستشوی فرش

سرانجام پس از طی چهار مرحله مهم در قالیشویی باباکوهی ( پارس اعلاء ) شیراز فرش مجوز ورود به واحد شستشو را دریافت و توسط پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا با بهترین و گرانترین مواد شویده درجه یک شسته خواهد شد. شستشویی کاملا اسلامی با آب کر که فرش شما کاملا طاهر شده و هرگونه آلودگی که در بافت فرش باشد از بین خواهد رفت. لازم به ذکر است که شستشوی فرش ها کاملا مکانیزه می باشد.

 • # قالیشویی
 • # قالیشویی_شیراز
 • # قالی_شویی
 • # قالی_شویی_شیراز
 • # مبل_شویی
 • # مبلشویی
 • # مبلشویی_شیراز
 • # مبل_شویی_شیراز
 • # قالیشویی_مکانیزه
 • # قالی_شویی_مکانیزه
 • # قالیشویی_مکانیزه_شیراز
 • # قالی_شویی_مکانیزه_شیراز
 • # شستشوی_فرش_شیراز
 • # شستشوی_فرش
 • # شستشوی_مکانیزه_فرش
 • # قالیشویی_با_دستگاه