مراحل شستشوی فرش

مراحل شستشوی اصولی فرش در قالیشویی باباکوهی (پارس اعلاء) شیراز به شرح زیر می باشد :