3- رنگبرداری و تثبیت رنگ فرش

این مرحله مخصوص فرش های دستبافت است. به این صورت که در قالیشویی باباکوهی ( پارس اعلاء ) شیراز فرش های دستباف برای اینکه رنگ آنها در هنگام شستشو قاطی نشود وارد این مرحله می شوند. چنانچه فرش دستبافتی قبلا رنگ قاطی کرده باشد در این مرحله با استفاده از مواد و روش های تخصصی کار رنگبرداری بر روی فرش انجام شده و سپس توسط موادی دیگر رنگ فرش را تثبیت میکنند تا مجددا رنگ قاطی نکند. همچنین فرش های دستبافتی که هیچگونه مشکلی در رنگ ندارند هم باید در این مرحله به مواد تثبیت کننده رنگ آغشته شوند و سپس به مرحله شستشو ارسال شوند. لازم به ذکر است که فرش های ماشینی نیازی به ورود به مرحله رنگبرداری و تثبیت رنگ ندارند.

  • # رنگبرداری_فرش
  • # تثبیت_رنگ_فرش
  • # رنگبرداری_فرش_دستبافت
  • # تثبیت_رنگ_فرش_دستبافت
  • # شستشوی_فرش_دستبافت
  • # مواد_رنگ_بردار_فرش
  • # آموزش_رنگبرداری_فرش
  • # رنگبرداری_فرش_شیراز
  • # تثبیت_رنگ_فرش_شیراز
  • # شستشوی_فرش_دستبافت_شیراز