7- گرمخانه فرش

گرمخانه فرش ( سالن خشک کردن فرش ) یکی دیگر از امکانات قالیشویی باباکوهی ( پارس اعلاء ) شیراز می باشد که فرش ها با گردش جریان هوای گرمی که در سالن در گردش است آهسته آهسته رطوبت خود را از دست داده و خشک می شوند. در این فرایند بافت فرش بر اثر دریافت گرمای لازم شکل و فرم خود را کاملا بدست آورده و کیفیت الیاف فرش حفظ می شود.

 • # گرمخانه
 • # گرم_خانه
 • # گرم_خانه_فرش
 • # گرمخانه_فرش
 • # خشک_کردن_فرش
 • # سالن_خشک_کردن_فرش
 • # خشک_کردن_قالی
 • # روش_صنعتی_خشک_کردن_فرش
 • # قالیشویی_و_شستشوی_فرش
 • # گرمخانه_فرش_شیراز
 • # گرم_خانه_فرش_شیراز
 • # خشک_کردن_فرش_شیراز